Działalność Komisji

Członkowie komisji zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych nazw miejscowych oraz terenowych głównie z obszaru Wielkopolski. Celem jej przedstawicieli jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz ich wartości zabytkowej. Przedmiotem zainteresowania członków komisji są również inne kategorie nazw własnych, m.in. określenia osób (nazwiska, przezwiska), ulic, dróg, placów oraz obiektów usługowo -handlowych, jakie pojawiają się we współczesnej przestrzeni miast i wsi.

Skład osobowy


prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska - PRZEWODNICZĄCA
Dr Justyna B. Walkowiaki - WICEPRZEWODNICZĄCY
Dr hab. Władysław Kusiak - SEKRETARZ
Prof. IS PAN dr hab. Lucyna Jankowiak
Prof. dr hab. Janusz Gołaski
Dr Wojciech Mielewczyk
Mgr Paweł Anders