Działalność Komisji

Członkowie komisji uczestniczą w pracach Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju.

Przedstawiciele komisji zajmują się także gromadzeniem i opracowywaniem dawnych i obecnych toponimów głównie z obszaru Wielkopolski. Ich celem jest popularyzacja wiedzy na temat pochodzenia nazw własnych oraz wartości zabytkowej toponimów.

Skład osobowy


Dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska - PRZEWODNICZĄCA
Prof. dr hab. Janusz Gołaski - WICEPRZEWODNICZĄCY
Dr Lucyna Jankowiak - SEKRETARZ
Mgr Paweł Andres
Mgr Zygmunt Duda
Dr Krystyna Górska-Gołaska
Prof. dr hab. Tomasz Jurek
Mgr Janusz Padalak
Dr Justyna B. Walkowiak